Čitaš o: Doniraj

Byadmin

Doniraj

POMOĆ ISKUSTVENOJ I VRŠNJAČKOJ PODRŠCI

Rak nije samo traumatičan, već može značiti i izolaciju. Nerazumevanje bola i teskobe dodaje ogromnu patnju i stres zbog bolesti. Istraživanja pokazuju da je vršnjačka podrška, posebno MladiCa, izrazito terapeutska, a ljudi bolje mogu da se nose sa svojom bolešću i lečenjem kada ih podrže drugi koji su sami hodali tim putem. Mi pružamo ovu dragocenu podršku na dva načina – putem fasilitatora i ostalih preživelih putem Whatsup ili u okviru grupa podrške (online) koje su  organizovane na zahtev. Ovde pacijenti mogu podeliti svoja lična iskustva, bol, strahove, strepnje i stres koji nastaju usled raka u poverljivom okruženju i bez predrasuda. Naš je pokušaj da im pomognemo da se nose sa svojim emocionalnim i duhovnim pitanjima razumevanjem sopstvenog stanja. Takođe pružamo vršnjačku podršku i članovima porodice koji se bave intenzivnim i višestrukim odgovornostima pružanja nege.