Čitaš o: Potreba za podrškom

Byadmin

Potreba za podrškom?

POTREBA ZA PODRŠKOM

Lečenje raka adolescenata i mladih odraslih (skraćeno AMO) (od 12-25 godina) može da uzrokuje kognitivne poteškoće kasnije u životu, u područjima kao što su oslabljena koncentracija i pamćenje. To može ograničiti mogućnosti obrazovanja i rada, što dovodi do povećanog emocionalnog stresa i smanjenja kvaliteta života.
Survajveri često prijavljuju loš kvalitet života, lošu sliku o sebi (samopoimanje), gubitak dela identiteta i zabrinuti su za budućnost.
Adolescenti i mladi odrasli (AMO) su u životnom dobu koje samo po sebi kritično u razvojnom smislu, i dijagnoza raka donosi izazove koji se odnose na sposobnost napredovanja u obrazovanju, narušavaju se vršnjački odnosi, osećaju se izolovano, napušteno od strane vršnjaka. Beleže se složeniji psihološki problemi, koji zahtevaju dodatne dugoročne, vremenski intenzivne intervencije. U jednoj ]studiji koja se odnosi na adolescente i mlade odrasle (AMO) koji su preživeli rak, dijagnostikovana je skoro 

jedna četvrtina s depresijom, anksioznošću i / ili post-traumatskim stresnim poremećajem
25%

uprkos tome što je prošlo čak u proseku 13 godina posle njihove dijagnoze. Odgovarajuća psihosocijalna podrška za survajvere je neophodna, kako bi se osigurao njihov kvalitet života.

DA LI ZNATE?

Mladi ljudi oboleli od raka imaju do šest puta veću šansu da se suoče sa problemima mentalnog zdravlja kao što su depresija i anksioznost nego njihovi vršnjaci